Temperaturgivare från Behr

Denna bildel är en komponent i motorstyrsystemet. Den huvudsakliga, och mycket viktiga, uppgiften är att mäta temperaturen som råder i motorns kylsystem. Temperaturen på kylmedlet som flödar genom detta system. Vilken temperatur är då optimal på kylmedlet? Jo, det varierar från fordon till fordon beroende på motorns belastning och vevaxelns rotationshastighet. Temperaturgivaren ska vara anpassad just till det fordon de sitter i.

Utvecklingen inom bilbranschen går framåt och det märks även inom utvecklingen av bildelar. De nyaste och mest moderna fordonen har ofta två temperaturgivare; en vid utloppet av radiatorn och en på den utgående delen av motorn.

Temperaturgivare

Temperaturgivarens uppbyggnad

Inuti denna temperaturgivare finns det en sensor som känner av temperaturen i omgivningarna, och sedan med hjälp av informationen som fås ändrar parametrarna för motorn beroende på varvtal i motorn, kvaliteten på bränslet, termiskt tillstånd och liknande. Denna sensor gör så motorn snabbt kan värmas upp vid start av bilen och sen se till så en optimal temperatur eftersträvas resten av färden.

Temperaturgivaren är alltså en elektronisk manick som styr kylsystemet och är mycket viktig tack vare att den ständigt övervakar motorn och utför åtgärder så fort det behövs, viktigt för säkerhet och kontroll av den känsliga motorn.

Behr har allt du behöver

Detta stora företag med nästan 20 000 anställda är en av de största bildelsleverantörerna i världen. De är specialiserade på just luftkonditionering och motorkylning och har garanterat en temperaturgivare för ditt fordon. De vänder sig inte enbart till personbilar utan även mer kommersiella fordon. Eftersom företaget är så stort och verksamt över hela världen har de alla tänkbara biltillverkare som sina kunder, deras produkter är anpassningsbara och kan användas av de flesta modeller.

För Behr är det viktigt med miljöaspekten och vid sin utveckling lägger de stor vikt vid att framställa och komma på nya, miljövänliga lösningar som ser även till ekologiska aspekter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.