Tändspole från NGK

Tändspolen är en del av fordonets motor. Den är till för att omvandla spänning från låg till hög, en viktig uppgift helt klart. Tändspolen är en transformator med hög omvandling, när omvandlingsförhållandet stiger så ökar spänningen under en kort tid vilket ska ge en gnista som tänder på bränslet i förbränningsrummet.

En tändspole som får sin energi från en roterande permanentmagnet kallas ofta bara för magnet, men om energikällan är ett batteri kallas det för tändspole. Men båda dessa sorter är egentligen tändspolar. Den förstnämnda var vanligast i äldre bilmodeller förr i tiden innan batterier och el var särskilt vanligt. En tändspole som får energi från ett batteri är allra vanligast i dagens bilar.

Hur är tändspolen uppbyggd?

Tändspolen är en spartransformator där en primärlindning (med få varv) skapar en magnetisk energi i kärnan, om strömmen sedan bryts omvandlas den magnetiska energin till högspänning i sekundärlindningen (bestående av många varv). Omsättningen avgörs sedan av förhållandet mellan varv i primärlindning och sekundärlindningen.

tändspolen

Primärlindningen får oftast sin energi från ett batteri med varierande mängd volt, vanligast är 12V eller 24V. Högspänningen i sin tur fås alltså sedan när strömmen bryts, för att göra det använder man en elektronisk strömventil som vid en exakt tidpunkt kan styras så den bryter stark ström.

NGK har tändspole till ditt fordon

NGK grundades 1936 och har under årens lopp utvidgats och utvecklas i snabbt tempo. De lägger varje år en stor summa pengar och fokus på utveckling och forskning för att ligga i framkant gällande dessa områden. Varje år producerar företaget en stor mängd bildelar, till exempel 500 miljoner tändstift (som är något som de är mest kända för).

Stor vikt läggs vid material för bildelarna för att maximera värmetålighet och hållbarhet. Det är inte bara bilar som kan få reservdelar från NGK, även motorcykeldelar skapas och finns tillgängliga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *