Starta bildemolering

Att starta en bildemolering är en av de svåraste saker som går att göra. De som tror att det bara är att ta emot några gamla bilar som sedan bankas sönder och samman till ett litet kolli, kunde inte ha mer fel. Det är ett ansvarsfullt arbete som både kräver tillstånd samt specialkompetens inom många olika områden.

För att starta en bildemolering krävs noggrann planering. Det första du bör kontrollera är en lämplig tomt. Det ligger ofta utanför stadskärnan eftersom de inte är förskönande för stadsbilden. Tomten måste vara relativt stor eftersom det är skrymmande med bilar även om de är gamla och kan staplas på varandra.  Nästa steg är att samla på sig kunskap. Utbildningar finns att få via arbetsförmedlingen, exempelvis vad alla egenföretagare bör veta om ekonomi.

bildemolering

Du bör även se över vilka kunskaper du har inom skrotbranschen, enbart för att du vet hur en bil tas isär på ett snabbt sätt hemma i det egna garaget innebär det inte att du är proffs inom ämnet bildemolering. Bilarna innehåller många miljöfarliga delar som måste tas om hand på rätt sätt. Dränering av flytande ämnen som spolarvätska, bilbatterier och däcken har alla olika hanteringssätt.

Förutom demontering av bilar så sker det även försäljning på en bildemolering, detta innebär även marknadsföring. På grund av alla de skiftande arbetsmomenten innebär detta att det vanligaste är att direkt anställa personal eller att hitta en lämplig samarbetspartner.

Förutom personal, tomt och utbildning måste även utrustning för att ta hand om de gamla skrotbilarna införskaffas. Maskiner är som bekant dyra investeringar och det är många olika på en bildemolering. Det ska finnas möjlighet för frakt som bärgningsbilar, en maskin som maler ner bilarna som ska skrotas och truckar för att kunna flytta kolli. Finns både kapital och ambition är det bara att höra av sig till länsstyrelsen som beviljar tillstånden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.