Starta bildemolering

Att starta en bildemolering är en av de svåraste saker som går att göra. De som tror att det bara är att ta emot några gamla bilar som sedan bankas sönder och samman till ett litet kolli, kunde inte ha mer fel. Det är ett ansvarsfullt arbete som både kräver tillstånd samt specialkompetens inom många olika områden.

För att starta en bildemolering krävs noggrann planering. Det första du bör kontrollera är en lämplig tomt. Det ligger ofta utanför stadskärnan eftersom de inte är förskönande för stadsbilden. Tomten måste vara relativt stor eftersom det är skrymmande med bilar även om de är gamla och kan staplas på varandra.  Nästa steg är att samla på sig kunskap. Utbildningar finns att få via arbetsförmedlingen, exempelvis vad alla egenföretagare bör veta om ekonomi.

bildemolering

Du bör även se över vilka kunskaper du har inom skrotbranschen, enbart för att du vet hur en bil tas isär på ett snabbt sätt hemma i det egna garaget innebär det inte att du är proffs inom ämnet bildemolering. Bilarna innehåller många miljöfarliga delar som måste tas om hand på rätt sätt. Dränering av flytande ämnen som spolarvätska, bilbatterier och däcken har alla olika hanteringssätt.

Förutom demontering av bilar så sker det även försäljning på en bildemolering, detta innebär även marknadsföring. På grund av alla de skiftande arbetsmomenten innebär detta att det vanligaste är att direkt anställa personal eller att hitta en lämplig samarbetspartner.

Förutom personal, tomt och utbildning måste även utrustning för att ta hand om de gamla skrotbilarna införskaffas. Maskiner är som bekant dyra investeringar och det är många olika på en bildemolering. Det ska finnas möjlighet för frakt som bärgningsbilar, en maskin som maler ner bilarna som ska skrotas och truckar för att kunna flytta kolli. Finns både kapital och ambition är det bara att höra av sig till länsstyrelsen som beviljar tillstånden.

Temperaturgivare från Behr

Denna bildel är en komponent i motorstyrsystemet. Den huvudsakliga, och mycket viktiga, uppgiften är att mäta temperaturen som råder i motorns kylsystem. Temperaturen på kylmedlet som flödar genom detta system. Vilken temperatur är då optimal på kylmedlet? Jo, det varierar från fordon till fordon beroende på motorns belastning och vevaxelns rotationshastighet. Temperaturgivaren ska vara anpassad just till det fordon de sitter i.

Utvecklingen inom bilbranschen går framåt och det märks även inom utvecklingen av bildelar. De nyaste och mest moderna fordonen har ofta två temperaturgivare; en vid utloppet av radiatorn och en på den utgående delen av motorn.

Temperaturgivare

Temperaturgivarens uppbyggnad

Inuti denna temperaturgivare finns det en sensor som känner av temperaturen i omgivningarna, och sedan med hjälp av informationen som fås ändrar parametrarna för motorn beroende på varvtal i motorn, kvaliteten på bränslet, termiskt tillstånd och liknande. Denna sensor gör så motorn snabbt kan värmas upp vid start av bilen och sen se till så en optimal temperatur eftersträvas resten av färden.

Temperaturgivaren är alltså en elektronisk manick som styr kylsystemet och är mycket viktig tack vare att den ständigt övervakar motorn och utför åtgärder så fort det behövs, viktigt för säkerhet och kontroll av den känsliga motorn.

Behr har allt du behöver

Detta stora företag med nästan 20 000 anställda är en av de största bildelsleverantörerna i världen. De är specialiserade på just luftkonditionering och motorkylning och har garanterat en temperaturgivare för ditt fordon. De vänder sig inte enbart till personbilar utan även mer kommersiella fordon. Eftersom företaget är så stort och verksamt över hela världen har de alla tänkbara biltillverkare som sina kunder, deras produkter är anpassningsbara och kan användas av de flesta modeller.

För Behr är det viktigt med miljöaspekten och vid sin utveckling lägger de stor vikt vid att framställa och komma på nya, miljövänliga lösningar som ser även till ekologiska aspekter.

Tändspole från NGK

Tändspolen är en del av fordonets motor. Den är till för att omvandla spänning från låg till hög, en viktig uppgift helt klart. Tändspolen är en transformator med hög omvandling, när omvandlingsförhållandet stiger så ökar spänningen under en kort tid vilket ska ge en gnista som tänder på bränslet i förbränningsrummet.

En tändspole som får sin energi från en roterande permanentmagnet kallas ofta bara för magnet, men om energikällan är ett batteri kallas det för tändspole. Men båda dessa sorter är egentligen tändspolar. Den förstnämnda var vanligast i äldre bilmodeller förr i tiden innan batterier och el var särskilt vanligt. En tändspole som får energi från ett batteri är allra vanligast i dagens bilar.

Hur är tändspolen uppbyggd?

Tändspolen är en spartransformator där en primärlindning (med få varv) skapar en magnetisk energi i kärnan, om strömmen sedan bryts omvandlas den magnetiska energin till högspänning i sekundärlindningen (bestående av många varv). Omsättningen avgörs sedan av förhållandet mellan varv i primärlindning och sekundärlindningen.

tändspolen

Primärlindningen får oftast sin energi från ett batteri med varierande mängd volt, vanligast är 12V eller 24V. Högspänningen i sin tur fås alltså sedan när strömmen bryts, för att göra det använder man en elektronisk strömventil som vid en exakt tidpunkt kan styras så den bryter stark ström.

NGK har tändspole till ditt fordon

NGK grundades 1936 och har under årens lopp utvidgats och utvecklas i snabbt tempo. De lägger varje år en stor summa pengar och fokus på utveckling och forskning för att ligga i framkant gällande dessa områden. Varje år producerar företaget en stor mängd bildelar, till exempel 500 miljoner tändstift (som är något som de är mest kända för).

Stor vikt läggs vid material för bildelarna för att maximera värmetålighet och hållbarhet. Det är inte bara bilar som kan få reservdelar från NGK, även motorcykeldelar skapas och finns tillgängliga.

Tändstiftkabel från Beru

Tändstiftskablarnas huvudsakliga uppgift är att överföra elektriska impulser mellan tändspolen och gnistorna, de måste därför vara väldigt tåliga för starka spänningar – upp till 40 000 volt. Det är även andra krav på en tändstiftskabel, den ska orsaka så lite störningar som möjligt på elektronisk utrustning, minimera förluster av spänning vid överföring av impulser och även vara väl tätade för att även där minimera förlusterna av ström. De ska även ha ett brett intervall av olika temperaturer de tål, allt från minus 30 på vintern till upp till 100 grader under sommaren. Det är med andra ord en hel del som önskas av tändstiftskabeln.

Minimera förlusterna av spänning

För att kunna sända dessa högspänningsimpulser med så liten förlust som möjligt så är det viktigt att minska elektriska resistansen i tråden. Man använde därför länge kopparledare som material, men eftersom de blev så populära och användes så flitigt så började man märka av elektromagnetiska störningar. För att lösa detta problem används numera ett extra elektriskt motstånd i högspänningskretsen i tändsystemet. Detta kan placeras i rotorn, tändstiftet eller locket. Man kan även använda en kolelektrod som placeras i generatorns lock.

Det vanligaste felet hos denna sorts kabel är att de läcker ström, om du måste köpa en ny kan du med fördel köpa en från Beru.
tändstiftskabel

Köp din tändstiftskabel hos Beru

Beru är ett tyskt företag med över 100 års erfarenhet av branschen. Deras produkter är kända över hela världen för att hålla god kvalitet men ändå låga priser. Mycket prisvärda med andra ord.

De levererar inte enbart till bilar utan även andra fordon som motorcyklar. Specialområdena för Beru är tändstift, glödstift och tändanordningar av andra slag, men sortimentet är såklart mycket brett. Det är Beru som står för nästan 40 % av alla glödstift till dieselmotorer på marknaden. De lägger mycket energi och resurser på utveckling och innovation, hållbarhet och tillförlitlighet är viktigt för företaget.

Jeep Rescue Concept

Framgångarna för Hummer stör tillverkaren av 4×4-originalet Jeep. Därför är det knappast överraskande när DaimlerChrysler visar Jeep-divisionens konceptbil till Detroitsalongen: Rescue. En gigantisk terrängbil som får Hummer att likna en liten räka…

Jeep Rescue
Titta på bilden till ovan. Chryslergruppens designchef Trevor Creed är inte kort i rocken, ändå når Recues däck honom till naveln. Förklaringen är att bilen har punkteringssäkra 37-tummare, “bilens” hjulbas är hela 312 cm och chassibredden är 203 cm. DaimlerChrysler har inte släppt några totalmått, förmodligen därför att den trots allt är smalare än Hummer H1:s garageportsknäckande 220 cm. Men just det kanske man ska vara tacksam för, Hummer har ju svårt att ta sig fram genom skogen och passar bättre i ökenliknande terräng just på grund av yttermåtten.

Namnet Rescue betyder räddning och är en del i termen Search and Rescue som används både civilt och militärt för livräddning under svåra förhållanden. Jeepen är komplett utrustad för att söka och rädda – den har elaggregat, avancerat navigationssystem, satellittelefon, VHF-radio, digitalvideokamera med sändningsmöjlighet över satellit, både sökarstrålkastare med extrem räckvidd och arbetsbelysning runt om fordonet samt infraröda kameror för att hitta personer i mörker. (more…)